Skriv in din e-mail adress för att få de senaste nyheterna .
    De flesta lägenheterna ligger centralt och nära till havet. Se område.
    Bansko är skidort # 1 i Bulgarien. Lägenheterna ligger 5 min. med bil från liftarna.

Resenärens skyldigheter och ansvar

Resenären skall under resan iaktta anvisningar och bestämmelser som gäller för resans genomförande och som har utfärdats av researrangören. 

Resenären får inte genom sitt uppträdande störa andra resenären. Om resenären väsäntligt försummar sina skyldigheter, kan han förvägras avfärden eller avlägnas från resan. I så fall har resenären inte rätt till återbetalning av priset och han själv ansvarar själv för alla kostnader för hemresan. Resenären ansvarar för de skador som han genom uppsåtligt eller oförsiktigt förfarande förvållar researrangören eller tredje part bl.a bryta mot ovannämda bestämmelser.

Resenären skall själv skaffa fram de nädvändiga handlingar( pass, visum, vaccinationsintyg) som är nädvändiga för resan och ordna med det försäkringsskydd som han anser sig behöva under resan.

  • Resenären skall vara i god tid innan avgångstid
  • Samtliga resenärer blir avprickade och kontroll av betalning innan påstigning.
  • Rökning är förbjuden på bussen
  • Alkohol får förtäras i måttliga mängder, dock Ej av minderåriga.
  • Vi strävar efter att ha så god trivsel på våra resor, därför ber vi alla resenärer att ta hänsyn till varandra.

Startsida         |          FAQ          |       Gallery       |       Information        |        Forum         |         Länkar         |        Översikt
Copyright © 2006–2019 by Sunnysite. All rights reserved.Created by Barbun.com

Google PageRank Checker