Skriv in din e-mail adress för att få de senaste nyheterna .
    De flesta lägenheterna ligger centralt och nära till havet. Se område.
    Bansko är skidort # 1 i Bulgarien. Lägenheterna ligger 5 min. med bil från liftarna.

Bokningsregler
Som uthyrare är vi skyldiga se till att:
* Du få en skriftlig bekräftelse på bokningen.
* Du får en handling om var Du kan hämta nycklen.
* Att lägenheten stämmer med beskrivningen.
* Du informeras om alla förändringar som rör din bokning.
* Du får disponera lägenheten från kl 15:00 ankomstdagen till 
   kl 15:00 avresedagen. Om inget annat har överenskommit.
* Om Du inte är nöjd med lägenheten , vänd dig till oss.

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran).

När skall jag betala?                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                  Anmälningsavgiften 500 kronor skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Anmälningsavgiften räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag. Om du bokat senare än 30 dagar i förväg skall hela hyran betalas.

Betalaning?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Du betalar till ICA-Banken, kontonummer: 9270 - 537 685 2.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen, eller skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till lägenheten. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen. Om du avbokar tidigare än [högst 30] dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på [högst 500] kronor. Om du avbokar [högst 30] dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala [högst 90%] av hyran. Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från oss. Om vi lyckas hyra ut lägenheten till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en expeditionsavgift på [högst 500] kronor.

Men om det händer mig något?
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningskydd. Det kostar [högst 300 kronor per lägenhet och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst [mot en expeditionsavgift på {högst 300 kronor} /lägenhet resp. utan någon extra kostnad]. Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär,
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret, c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Avgiften för avbeställningskyddet återbetals inte vid avbokning.

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan lägenhet vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av lägenheten.I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran. Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det. Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen [och vi tar då ut en ombokningsavgift på {högst 200 kronor}.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i lägenheten än vad du uppgav vid bokningen. Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Vid ankomsten kommer du att få lämna en deposition på {högst 300} kronor för städning. Du får tillbaka depositionen vid avresan sedan lägenheten inspekterats och städningen godkänts.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.
Adressen är: Box 174, 101 23 Stockholm 

Publicerings rätt: © 2005 sunnysite.se, All rights reserved.
Kontakta oss info@sunnysite.se

 

Startsida         |          FAQ          |       Gallery       |       Information        |        Forum         |         Länkar         |        Översikt
Copyright © 2006–2019 by Sunnysite. All rights reserved.Created by Barbun.com

Google PageRank Checker